mã loi sửa máy giặt samsung?

Cách sửa mã lỗi máy giặt Samsung

  • Mã lỗi 5d: Bọt xà phòng nhiều trong quá trình giặt.
  • Mã lỗi 2E: Điện áp cao / thấp hơn bình thường.
  • Mã lỗi 3E: Hiện tại phát hiện.
  • Mã lỗi TE: Nhiệt độ cảm biến nước có vấn đề.
  • Mã lỗi la: Cảm biến tốc độ động cơ vấn đề.
  • Mã lỗi E2: Có nghĩa là Key bị tắc.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.