máy hút sữa elvie?

Máy hút sữa Elvie được sản xuất tại Mỹ và đang được các Mẹ bỉm nước Mỹ, Châu Âu tin dùng. Đây dòng máy hút sữa đặc biệt, khác với các dòng máy hút sữa thông thường khác như: Là loại máy không dây dợ loằng ngoằng “có thể mặc trên người”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.