máy làm sữa hạt kalite pro 950?

Máy làm sữa hạt Kalite Pro KL950 chính là con quái vật thực thụ. Nó hiện giờ là chiếc máy làm sữa hạt có tốc độ xay lớn nhất trên thị trường. Tốc độ xay 1500W của em nó chưa có đối thủ xứng tầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.