mấy tuổi thay răng sữa?

Trẻ em thay răng sữa lúc mấy tuổi? Độ tuổi thay răng trung bình của các bé diễn ra từ 6 -12 tuổi. Cũng có những trường hợp trẻ thay răng sớm hoặc muộn hơn bình thường một vài năm. Tuy nhiên, chiếc răng sữa cuối cùng luôn cần được rụng trong khoảng 12 đến 13 tuổi.
Thực ra, bé sẽ thay răng theo một trình tự nhất định như sau: 5-7 tuổi các răng cửa giữa vĩnh viễn mọc, thay các răng cửa giữa sữa. 7-8 tuổi các răng cửa bên vĩnh viễn mọc, thay các răng cửa bên sữa. 9-10 tuổi các răng tiền hàm (cối nhỏ) thứ nhất mọc, thay các răng hàm sữa thứ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.