máy vắt sữa bằng tay?

Máy vắt sữa bằng tay là một công cụ hỗ trợ mẹ sau khi sinh, đặc biệt là mẹ có tình trạng quá nhiều sữa, ít sữa, tắc sữa,… nhưng vẫn cung cấp được sữa cho con nhằm nuôi con tốt nhất và lớn khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.