nghề sửa xe máy?

Nghề sửa xe máy là một nghề có tiềm năng rất lớn. Có đến hơn 80% dân số Việt Nam sử dụng xe máy như phương tiện chính để đi lại. Một chiếc xe dù tốt và bền đến đâu thì sau một thời gian sử dụng cũng sẽ bị hư hỏng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.