sửa chữa máy in?

Bảng giá sửa chữa máy in tại TP. HCM

THAY QUẢ ĐÀO HP (KHÔNG CUỐN GIẤY KHI IN) Đơn giá Bảo hành
Laser Jet 1010 – 1015 – 1020 – 3015 – 3020 – 3030 – 3050 – 1319 250,000đ – 280,000đ 1 tháng
Laser Jet 1000 – 1200 – 2500 – 3300 – 3380 – 3330 250,000đ – 280,000đ 1 tháng
Laser Jet P 1102, P 1102w, M1212 250,000đ – 280,000đ 1 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published.