sửa chữa máy lọc nước?

Cách sửa chữa máy lọc nước:

  1. Cắm lại hoặc thay thế Adapter.
  2. Cắm chặt hoặc thay thế chân cắm cho các van cao áp, van thấp áp.
  3. Quấn lại hoặc thay thế bơm.
  4. Kiểm tra chính xác phần lõi máy lọc nước hay phần màng lọc đến hạn thay thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.