sữa chưa tiệt trùng là gì?

Sữa thô là sữa từ động vật, thường là bò và dê, chưa được tiệt trùng để diệt vi trùng từ động vật có trong sữa thô.
Sữa chưa tiệt trùng còn được gọi là sữa tươi thu được từ bò, cừu, lạc đà, trâu hoặc dê chưa được chế biến thêm (tiệt trùng). Sữa tươi và chưa tiệt trùng này có thể có các vi sinh vật nguy hiểm và bào tử của chúng như Salmonella, E coli, và Listeria, chịu trách nhiệm cho việc gây ra một số bệnh từ thực phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.