sứa có lối sống như thế nào?

Lối sống của sứa: – Do có cấu tạo phù hợp, di chuyển nhờ co bóp dù và có tế bào tự vệ cùng tế bào gai dùng để bắt mồi nên chúng có thể dễ dàng thích nghi với môi trường nước. NHỚ TICK MIK NHA

Leave a Reply

Your email address will not be published.