sữa công thức là gì?

Sữa công thức nói chung là sản phẩm được dùng từ sữa của động vật, thực vật, được xử lý trên dây chuyền hiện đại, nhằm cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cơ thể tùy vào đối tượng sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.