sữa để ngăn mát được bao lâu?

Trong trường hợp mẹ vắt và trữ sữa trong ngăn mát tủ lạnh thì thời gian bảo quản tối đa là từ 1 – 3 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.