sứa di chuyển như thế nào?

Sứa di chuyển bằng dù. Khi dù phồng lên, nước biển được hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây ra phản lực sứa tiến nhanh về phía trước. Như vậy, sứa di chuyển bằng cách tạo ra phản lực, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng.
Sứa di chuyển bằng cách tạo phản lực. Lỗ miệng nằm phía dưới cơ thể, khi dù phồng lên, nước biển được hút vào qua lỗ miệng, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra qua lỗ miệng, tạo ra phản lực đẩy sứa tiến nhanh về phía trước, đồng thời thải bã ra ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published.