sữa dielac gold giá bao nhiêu?

Sữa Dielac Mama Gold giá bao nhiêu tiền?

  • Giá sữa Dielac Mama Gold hộp 900g dao động trong khoảng từ 190.000 vnđ đến 250.000 vnđ
  • Giá sữa Dielac Mama Gold hộp 400g dao động trong khoảng từ 99.000 vnđ đến 136.000 vnđ
  • Còn giá sữa Dielac Mama Gold hộp 110ml pha sẵn dao động trong khoảng 29.000 vnđ/ lốc * 4 hộp và 330.000 vnđ/ thùng 48 hộp 12 lốc.
  • + Sữa bột Dielac Alpha Gold: 310.000 VNĐ/hộp 900g. + Sữa bột Dielac Grow: 220.000 VNĐ/hộp 900g. + Sữa bột Dielac Optimum: 270.000 VNĐ/hộp 900g. + Dielac Optimum Gold: 399.000 VNĐ/hộp 900g.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.