sữa hút ra để được bao lâu?

Ở nhiệt độ 25 – 35 độ C, sữa mẹ vắt ra để được 6 – 8 tiếng đồng hồ. Nếu sữa mẹ hút ra để ngăn mát được bao lâu? Câu trả lời là: Ở ngăn mát tủ lạnh có nhiệt độ 4 độ C, sữa mẹ vắt ra có thể giữ được 3 – 5 ngày.
Ở nhiệt độ phòng (trên 26 độ C): Sữa mẹ có thể sử dụng tối đa trong 1 giờ đồng hồ. Ở nhiệt độ phòng điều hòa (dưới 26 độ C): Thời hạn sử dụng tối đa là 6 giờ. Trong ngăn mát tủ lạnh: Tối đa 48 giờ. Trong ngăn đá tủ lạnh: Loại tủ lạnh loại 1 cửa (tủ loại nhỏ): Tối đa là 2 tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published.