sửa máy lạnh tại nhà sai gon?

Bảng báo giá sửa máy lạnh Inverter

Diễn giải Công suất Đơn giá
Sửa xì dàn lạnh 1.0 – 1.5 HP 450.000đ – 550.000đ
2.0 HP 580.000đ – 650.000đ
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) 1.0 – 1.5 HP 550.000đ – 650.000đ
2.0 HP 680.000đ – 750.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.