sữa mẹ trữ ngăn mát được bao lâu?

Nếu sữa mẹ hút ra để ngăn mát được bao lâu? Câu trả lời là: Ở ngăn mát tủ lạnh có nhiệt độ 4 độ C, sữa mẹ vắt ra có thể giữ được 3 – 5 ngày. Để sữa mẹ vắt ra ở ngăn đá tủ lạnh, giữ được 3 tháng.
Trong trường hợp mẹ vắt và trữ sữa trong ngăn mát tủ lạnh thì thời gian bảo quản tối đa là từ 1 – 3 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.