sữa meiji có mấy loại?

– Dựa theo hình thức đóng gói, sữa Meiji gồm có 2 loại: sữa dạng bột và sữa dạng thanh.
Dựa vào quy cách đóng gói, sữa Meiji được chia thành 2 loại: sữa Meiji dạng thanh và dạng lon thiếc. Sữa Meiji dạng thanh hay lon thiếc đều cùng một công thức sữa, cùng thành phần dinh dưỡng nên cho công dụng như nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.