sữa meiji thanh 0-1 có mấy loại?

Sữa Meiji thanh số 0 dành cho bé từ 0-1 tuổi có 3 loại: Hộp nhỏ: 27g x 16 thanh – mỗi thanh có 5 viên, mỗi viên pha khoảng 40ml nước. Hộp vừa: 27g x 24 thanh – mỗi thanh có 5 viên, mỗi viên pha khoảng 40ml nước.
+ Sữa công thức cho trẻ nhỏ có 2 loại: sữa Meiji số 0 dành cho trẻ từ 0 – 1 tuổi và sữa Meiji số 9 dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi. – Dựa theo công thức, sữa Meiji có 2 loại: sữa dạng bột và sữa dạng thanh. Trong đó, sữa công thức dạng thanh có 3 loại là: 16 thanh, 24 thanh và 48 thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.