sữa nan việt số 1 800g giá bao nhiều?

– Giá sữa Nan Optipro 1 800g dao động trong khoảng từ 330.000 vnđ – 385.000 vnđ/ hộp. – Giá sữa Nan Optipro 1 400g dao động trong khoảng từ 180.000 vnđ – 215.000 vnđ/ hộp. – Giá sữa Nan Nga 1 800g dao động trong khoảng từ 350.000 vnđ – 419.000 vnđ/ hộp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.