sữa ông thọ giá bao nhiêu?

Tùy thuộc vào chất lượng, khối lượng mà sữa đặc Ông Thọ sẽ có giá khác nhau. Cụ thể, loại sữa đặc loại lon vừa 380g và 500g tại Bách hoá XANH có giá chỉ khoảng từ 23.000 đồng và khoảng 3.800 đồng cho loại hộp nhỏ 40g tiện lợi, tiết kiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.