sữa optimum giá bao nhiêu?

Giá sữa Optimum Gold bao nhiêu tiền? Hiện giá sữa Optimum Gold đang dao động trong khoảng trên dưới 200.000 vnđ/ hộp 400g, khoảng trên dưới 350.000 vnđ/ hộp 800g, từ 330.000 vnđ – 402.000 vnđ/ hộp 900g và từ 536.000 vnđ – 636.000 vnđ/ hộp 1,5kg.
Giá sữa bột Optimum Gold 900g đang dao động trong khoảng từ 330.000 vnđ – 402.000 vnđ/ hộp tùy nơi bán. Giá sữa bột Optimum Gold 1500g đang dao động trong khoảng từ 536.000 vnđ – 636.000 vnđ/ hộp tùy nơi bán. Giá sữa bột Optimum Gold số 1 đang dao động trong khoảng từ 204.000 vnđ – 354.000 vnđ/ hộp tùy trọng lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.