sữa sau khi hút để được bao lâu?

Với tủ đông dưới -4°C, sữa mẹ hút ra để được bao lâu? Tối đa là 6 tháng, tuy nhiên mẹ vẫn có thể để đến 12 tháng. Nếu muốn để sữa lâu hơn cần giảm nhiệt độ tủ đến -18°C, tuy nhiên khi đó chất lượng sữa sẽ bị giảm đi.
Ở nhiệt độ phòng (trên 26 độ C): Sữa mẹ có thể sử dụng tối đa trong 1 giờ đồng hồ. Ở nhiệt độ phòng điều hòa (dưới 26 độ C): Thời hạn sử dụng tối đa là 6 giờ. Trong ngăn mát tủ lạnh: Tối đa 48 giờ. Trong ngăn đá tủ lạnh: Loại tủ lạnh loại 1 cửa (tủ loại nhỏ): Tối đa là 2 tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published.