sữa trữ đông để được bao lâu?

Tủ đông: Sữa mẹ sau khi vắt trữ trong tủ đông ở -20 độ C sẽ giữ trong vòng 2 tuần. Nếu tủ đông có một cửa tách biệt và có nhiệt độ -35 độ C thì sữa mẹ có thể để từ 3 – 6 tháng.
– Sữa bảo quản trong tủ đông: Sữa mẹ trữ trong tủ đông ở khoảng -20 độ C sẽ giữ được trong vòng 2 tuần. Nếu tủ ủ đông có một cửa tách biệt và có nhiệt độ khoảng -35 độ C thì sữa mẹ có thể để được từ 3 – 6 tháng (điều này còn phụ thuộc vào tần suất đóng mở cửa tủ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.