tại sao không cho con bú mà vẫn có sữa?

Nguyên Nhân Tại Sao Cai Sữa Đã Lâu Mà Vẫn Còn Sữa sau khi cai bú cho con. + Cũng có thể, đây là hiện tượng rối loạn bài tiết chất prolactin vùng dưới đồi – tuyến yên. + Mẹ mắc bệnh lý rối loạn chức năng khác hoặc bị u tuyến yên. Bệnh lý thực thể này cũng có thể gây nên tình trạng không cho con bú mà vẫn có sữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.