tại sao sữa chua lại đông mịn được?

Protein là chất không thể thiếu trong việc giúp sữa chua sau khi ủ trở nên đông mịn. Tuy trong quá trình bạn làm sữa chua có sử dụng thêm cả sữa đặc (sữa đặc cực kỳ nhiều protein) nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.