thức ăn của sứa là gì?

Sứa là một loài vật ăn thịt, nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật giáp xác như: tôm, tôm hùm hay cua hoặc các phiêu sinh vật. Nguồn thức ăn bổ dưỡng của chúng là trứng cá, các con các nhỏ hoặc thậm chí là những con sứa khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.