thùng sữa vinamilk giá bao nhiêu?

Để tiết kiệm tối đa, nhiều người thường chọn cả 1 thùng sữa Vinamilk Grow Plus để dùng dần. Giá thành 48 hộp sữa Vinamilk dung tích 110ml/ hộp dao động khoảng 320.000 đồng, và với hộp 180ml/ hộp thì giá sẽ tầm khoảng 440.000 đồng.
Bảng giá Top Sữa tươi Vinamilk 2022

TOP 10 SẢN PHẨM Giá
Vinamilk Sữa Tươi Tiệt Trùng Có Đường Thùng 48 Bịch X220Ml 335.000 đ
Vinamilk Sữa Tươi Không Đường 1 Lit: Thùng 12 Hộp 335.000 đ
Vinamilk Sữa Tươi 100% 110Ml Có Đường Thùng 48 Hộp ( Date Mới Nhất ) 235.000 đ
Vinamilk Thùng 48 Hộp Sữa Tươi 100% 110Ml. 215.700 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.