thuốc cai sữa bôi lông mày?

Nói về cách cai sữa bằng bài thuốc bôi lên lông mày trái của trẻ, lương y Vũ Quốc Trung – Hội đông y Hưng Yên cho rằng các bài thuốc này chỉ mang tính “dọa” trẻ là chính vì không biết rõ nguồn gốc như thế nào và bôi vào lông mày cũng chẳng có tác dụng gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published.