trẻ em có bao nhiêu răng sữa?

Thông thường, một bộ răng sữa của trẻ chỉ có khoảng 20 chiếc. Vậy nên, nếu trẻ có tình trạng mọc nhiều hơn 20 răng, thường là mọc thêm răng hàm.
Tổng số chiếc răng sữa sẽ mọc ở trẻ cho đến khi 3 tuổi là 20 chiếc, bao gồm: 4 chiếc răng cửa, 4 chiếc răng cửa bên, 4 chiếc răng nanh và 8 chiếc răng hàm. Khi trẻ được 5-6 tuổi, trẻ bắt đầu có các biểu hiện lung lay răng cửa và rụng dần để nhường chỗ cho những chiếc răng vĩnh viễn mọc lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.