bảng giá sửa máy giặt?

Bảng giá dịch vụ sửa máy giặt tại nhà

Dịch vụ Đơn vị Đơn Giá
Làm đồng máy giặt 5-8kg Bộ 950.000đ – 1.200.000đ
Làm đồng máy giặt 8.5kg -12kg Bộ 1.100.000đ – 1.400.000đ
Thay moto inverter (LG) Bộ 1.800.000đ
Lắp đặt máy giặt Bộ 250.000đ – 300.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.