bao lâu cai sữa cho bé?

Không có thời điểm cụ thể cho tất cả các bé. Tùy vào nhu cầu và sự phát triển của từng bé mà quyết định. Tuy nhiên, em bé bú sữa đến khi được 18 đến 24 tháng tuổi là có thể cai bú cho bé. Một số bé có thể cai sớm hơn từ 9 đến 10 tháng hoặc muộn hơn 2 tuổi.
Thời điểm cai sữa có thể tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình. Tuy nhiên nói chung, thời điểm thích hợp được bác sĩ khuyến cáo là nên cai sữa cho trẻ khi khi trẻ được 18 – 24 tháng tuổi. Ngoài ra khi bắt đầu cai sữa, sức khỏe trẻ phải bình thường, không có bệnh tật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.