bão lỗi sửa máy giặt sharp?

  • Máy giặt Sharp báo lỗi C2 có thể là do hệ thống điện cấp cho cảm biến có vấn đề hoặc do nguồn nước cấp có bất bình thường nào đó.
  • Mã lỗi E1: là lỗi cấp nước đầu vào máy (nguồn cấp nước).
  • Mã lỗi E2: là lỗi cửa máy giặt.
  • Mã lỗi E3: hệ thống xả nước bị lỗi.
  • Mã lỗi E18: là lỗi nhiệt độ IPM quá cao.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.