bầu uống sữa tươi không đường từ tháng thứ mấy?

Bà bầu uống sữa tươi không đường vào lúc nào thì tốt? Để thai nhi hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả nhất, bà bầu có thể bắt đầu sử dụng sữa tươi không đường vào thai thứ 20. Đây là thời điểm các cơ quan, bộ phận trong cơ thể của thai nhi có sự hình thành phát triển mạnh mẽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.