be 7 tháng tuổi uống bao nhiêu sữa 1 ngày?

Trẻ 1 ngày tuổi: 7ml/ lần x 8-12 lần/ ngày Trẻ 2 ngày tuổi: 14ml/lần x 8-12 lần/ngày Em bé 3 ngày tuổi: 38 ml/ lần x 8-12 lần/ngày Trẻ từ 4 ngày tuổi: 58 ml x 8-12 lần/ngày Trẻ 7 ngày tuổi: 65 ml/ lần x 8-12 lần/ngày 1 tháng tuổi trở lên: 60- 120ml x 6-8 lần/ngày
Với sữa công thức, mẹ có thể cho bé 7 tháng tuổi bú khoảng 180ml đến 240ml sữa cho mỗi lần bú. Số lần bú phù hợp cho trẻ là từ 4 đến 6 lần mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.