bình sữa bao lâu thay 1 lần?

Thông thường từ 4-6 tháng nên thay bình bú cho con một lần. Nếu bạn sử dụng loại chai có hoá chất bisphenol A (BPA), hãy chắc chắn rằng sẽ vứt bỏ nó sau 6 tháng, lời nhắc nhở này cũng sẽ được đề cập trên nhãn mác của chai. Còn nếu bạn sử dụng chai không có BPA thì trong vòng ba tháng đã cần phải thay nó rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.