cách chỉnh sửa ảnh trên máy tính win 10?

Cách chỉnh sửa hình ảnh vừa với màn hình trên Windows 10. Bước 1. Mở hình ảnh trong Photos và di chuột lên đầu cửa sổ. Bước 2. Click vào Edit. Bước 3. Click Crop. Bước 4. Click vào Aspect Ratio.
Chỉnh sửa ảnh và video trong Windows 10

  1. Bắt đầu bằng cách chọn sửa & tạo ở phía trên cùng của màn hình.
  2. Chọn Chỉnh sửa, sau đó chọn Cắt & xoay, Bộ lọc hoặc Điều chỉnh.
  3. Sử dụng các tính năng này để tinh chỉnh ánh sáng, màu sắc, độ rõ ràng và xóa mắt đỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.