cách dùng máy hút sữa real bubee?

Cách sử dụng máy hút sữa real bubee Bước 1: Vệ sinh tay trước khi cài đặt và sử dụng. Bước 2: Tiệt trùng toàn bộ linh kiện máy trong 10 phút trước và sau khi sử dụng. Bước 3: Lắp đặt máy hút sữa Real Bubee theo ảnh dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.