cách kích sữa bằng máy?

Bạn hãy dùng máy hút sữa hút ít nhất 8 cữ 1 ngày, mỗi lần hút đủ 20 phút mỗi bên ngực. Theo cách kích sữa về nhiều này, bạn có thể lựa chọn: – Hút sữa ra và cho bé bú bình hoàn toàn.
Khi dùng máy hút sữa để kích sữa thì phải hút 8-9 lần/ ngày, cách 2-3 giờ/ lần, không bỏ cữ, không quá cữ 30 phút. Buổi đêm các mẹ có thể giãn cữ lên 4 giờ. Buổi đêm là lúc tuyến sữa hoạt động mạnh nhất nên các mẹ nên dậy hút ít nhất 1 lần. Cho con bú để kích sữa hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.