cách sử dụng máy hút sữa?

Khi hút, đầu núm vú phải nằm giữa tâm của ống phễu. – Hãy làm ẩm phễu trước khi sử dụng để phễu chụp khít chặt với núm vú hơn. – Nên sử dụng máy hút sữa đôi (hút 2 ngực cùng một lúc) để rút ngắn thời gian của bạn. Nếu như bạn chỉ dùng máy hút sữa đơn, hãy hoán đổi 2 bên vú liên tục trong quá trình hút sữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.