cách sửa loa máy tính có dấu x đỏ?

Các cách khắc phục biểu tượng loa có dấu X màu đỏ, máy tính không có âm thanh. Phương pháp 1: Chỉnh sửa Registry. Phương pháp 2: Đảm bảo dịch vụ Windows Audio Services khởi động. Phương pháp 3: Cập nhật driver âm thanh. Phương pháp 4: Gỡ bỏ Realtek High Definition Audio driver.

Leave a Reply

Your email address will not be published.