cách sửa màn hình máy tính bị đen?

– Bước 1: Nhấn chuột phải vào ‘This Computer’ > Chọn ‘Manage’. – Bước 2: Chọn ‘Services and Applications’ > Chọn ‘Services’. – Bước 3: Kéo xuống và nhấn đúp chuột vào ‘Window Update’ để thực hiện cách sửa màn hình laptop bị đen. – Bước 4: Vào mục ‘Startup type’ > Chọn ‘Disabled’ > Nhấn ‘OK’ để kết thúc cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.