cách sửa máy tính bị lỗi?

Sửa lỗi bằng cách khôi phục hệ thống Bước 1: Nhấp chọn Advanced Options ở cửa sổ thông báo lỗi Automatic Repair. Bước 2: Xuất hiện cửa sổ màu xanh, lần lượt chọn Troubleshoot -> Advanced options -> System Restore. Bước 3: Chọn ngày trước khi xảy ra lỗi Automatic Repair.
Cách khắc phục:

  1. Khởi động lại máy tính.
  2. Cập nhật hệ điều hành mới.
  3. Đối với những lỗi phần mềm: Bạn chỉ cần gỡ phần mềm và cài lại trên máy tính.
  4. Gỡ CPU ra và vệ sinh lại một số bộ phận như quạt tản nhiệt, RAM, gắn quạt làm mát ổ cứng
  5. Sửa hoặc thay ổ cứng mới, lưu ý sao lưu lại dữ liệu trước khi thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.