cách sửa thời gian trên máy tính?

Điều chỉnh bằng cách bật tính năng tự động đặt thời gian. 1. Hướng dẫn nhanh. Nhấn chuột phải vào đồng hồ của máy tính ở góc phải màn hình > Chọn Adjust date/time > Nhấn vào Date & time > Chọn múi giờ bạn đang sống > Bật Set time automatically. 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.