cai sữa bao lâu thì hết sữa?

Sự thật là cơ địa của mỗi mẹ hoàn toàn khác nhau. Do đó, có người sau 5-10 ngày bỏ bú, cai sữa là hết sữa, nhưng có người thì tận vài tháng đến 1 năm sau khi cai mẹ mới có thể hết sữa. Cai sữa thành công, cơ thể mẹ sẽ mất vài tuần đến 1 tháng mới thực sự ngừng tiết sữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.