học sửa chữa máy tính?

Khóa đào tạo sửa chữa máy tính PC

STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÍ
1 Điện tử cơ bản 1.600.000đ
2 Phần mềm máy tính & Mạng MT Cài đặt PC và Laptop 2.200.000đ
3 Sửa chữa Màn hình máy tính & Nguồn xung + Nguồn ATX 2.600.000đ
4 Sửa chữa Mainboard PC +Nguồn ATX Sửa chữa Máy in Laser 4.500.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published.