kem đặc và sữa đặc khác nhau như thế nào?

Kem đặc Còn kem đặc sẽ tương tự như sữa đặc, tuy nhiên kem đặc được làm từ váng sữa sẽ béo hơn, còn sữa đặc được làm từ sữa nên không béo bằng. Cũng vì thế kem đặc có giá thành đắt hơn so với sữa đặc cùng loại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.