khi mọc đủ răng sữa trẻ có bao nhiêu răng?

Ở 1 trẻ em bình thường khi răng sữa đã mọc đầy đủ thì chính xác là có 20 chiếc răng sữa.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.