mỗi lần xuống sữa được bao nhiêu ml?

Như vậy, thông thường lượng sữa bé bú được mỗi lần khoảng 150 ml ở cả 2 bầu vú. Riêng với những mẹ có nhiều sữa; họ sẽ sản xuất được 30ml sữa đầu và 90ml sữa cuối.

Leave a Reply

Your email address will not be published.