nên cho mèo con uống sữa gì?

Nếu bạn định mang lại mèo của người tiêu dùng uống sữa trườn, chúng ta nên cần sử dụng sữa tươi. Nghiên cứu vãn đang cho là sữa tươi hoặc sữa chưa vô trùng có ít tác động xấu đi đến sự phát triển của mèo hơn các các loại sữa không giống.

  • Sữa Bột Bio Milk For Pet cho mèo sơ sinh.
  • Sữa bột cho mèo con Petlac.
  • Sữa KMR cho mèo.
  • Sữa Royal Canin Babycat Milk.
  • Sữa bột cho mèo Dr. Kyan Precaten.
  • Sữa bột Birthright cho mèo con.
  • Sữa bột CocoKat Milk Replacer.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.